RING OSS - 016-201 60 11

Energieffektivisering

RING OSS - 016-201 60 11

Energieffektivisering

Energieffektivisering genom tilluftskanaler på utsidan av en tegelfasad.

Att slösa med energi är både dyrt och onödigt. Energieffektivisering är en bra affär både för klimatet och för din plånbok. En energianalys är ofta det första steget till ett mer effektivt energianvändande. Det kan vi hjälpa till med. Låt vårt företag vara er energiexpert i fastighetsdjungeln!

Välj rätt åtgärder för energieffektivisering

Vi hjälper dig som fastighetsägare att analysera energiförbrukningen i ditt hus och presenterar lämpliga åtgärder. Med termografering, även kallat värmefotografering, analyserar vi klimatskalet på er fastighet. Vi ser till hela husets behov så att ni får en helhetsbild av kloka åtgärder för energieffektivisering och minskade kostnader.

När analysen är klar sammanställer vi den i en rapport som vi går igenom med er. Vi diskuterar även åtgärder som är lämpliga ur ett helhetsperspektiv där frågor som exempelvis boendemiljö, radon och ekonomi påverkar.

Enastående energieffektivisering

Energin som går åt till att värma upp ventilationsluft kan utgöra hela 40% av värmeenergibehovet. Med Smartfront-metoden sparar ni energi genom värmeåtervinning och kan därmed sänka era kostnader för uppvärmning rejält. Det funkar så att värmen i frånluften återvinns och värmer tilluften. Tilläggsisolering läggs utanpå byggnaden och luftrör läggs i spår inne i isoleringen. Systemet har även flera fördelar utöver energieffektivisering:

  • Bättre inomhusklimat med en jämnare temperatur och ett högre luftflöde med ren luft som filtrerats för att inte innehålla sporer och mögel.
  • Minskar radonhalten i inomhusluften i fastigheter som har problem med radon.
  • Tilläggsisoleringen dämpar trafikljud och buller utifrån.
  • Värdeökning på fastigheten.
  • Att få systemet på plats innebär enbart en minimal störning för boende eftersom nästan allt arbete görs utifrån.

I videon nedan kan ni se en kort animerad sammanfattning av vår patenterade metod.

Energieffektivisering genom fönsterbyte

Ett fönsterbyte är en stor investering. Faktorer att ta hänsyn till vid val av fönster är energieffektivitet, inbrottssäkerhet, hållbarhet, vädringsfunktioner och bullerdämpning. Vi hjälper er att gå igenom vilka alternativ som finns och vad som passar just era behov. 

Nya 3-glas energifönster med låga u-värden (ett lågt u-värde innebär bra värmeisolering) är förstavalet. Energieffektiva och energisnåla fönster sparar pengar genom minskad värmeförlust samtidigt som inomhusklimatet förbättras betydligt. Inget mer kalldrag! Dessutom ger fönstrens ljuddämpande egenskaper ett tystare inomhusklimat.

Kontakta oss för att diskutera fönsterbyte med en energiexpert. Vi byter fönster i flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och åt fastighetsägare. Om du har en villa kan vi förmedla kontakt till vår partner inom detta område. Som privatperson har du rätt till ROT-avdrag för fönsterbyte.

Radonmätning

Radon är en radioaktiv gas som är luktfri, smakfri och fullständigt osynlig. Att utföra mätningar är därför det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus. Som fastighetsägare är det viktigt att försäkra sig om att det inte finns radon i fastigheten eftersom radon i inomhusluft skadar vår hälsa allvarligt.

Radon bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller och kommer in i bostäder genom marken under och runt fastigheten, byggnadsmaterialet i fastigheten och vattnet som används av de boende. Om radon påträffas i ett bostadshus kan det åtgärdas genom att avlägsna radonkällan, utestänga radonet, eller späda ut det radon som nått inomhusluften med ventilation.

Vi har arbetat med energieffektivisering, luft, inomhusklimat och radonbekämpning i många år och har lärt oss vilka åtgärder som fungerar bäst i olika situationer.